Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortingsmelding "Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner"

526 views
20. mars 2015